Voor wie

U kan bij mij terecht voor het stabiliseren, hervinden of verkrijgen van een goede gezondheid. Zelf spreek ik liever van vitaliteit in het algemeen.

Denk hierbij aan:

  • Vragen op de verschillende levensdomeinen in het algemeen en gezondheid en leefstijl in het bijzonder.
  • Vragen bij specifieke aandoeningen en/of klachten.
  • Werken aan herstel en balans, rouw en verlies.
  • Of juist leren ervaren en zijn met wat er is (rouw en verlieservaring, omgaan met chronische klachten, stemmingsproblematiek of een ziekteproces).
  • Ondersteuning bij ziekte of een palliatief zorgtraject.

Dit geldt voor zowel jong als oud, patiënt of cliënt, partner of mantelzorger, zorgverlener of werknemer. Mocht u niet zeker weten of u met uw klacht, aandoening of vraag bij mij terecht kan, bel of mail vooraf dan gerust. Daar zijn geen kosten aan verbonden. U kunt hiervoor uiteraard ook het contactformulier op de website gebruiken.

Mijn kracht is het aandachtig kunnen luisteren en overzicht bieden van wat er nu precies aan de hand is, welke factoren invloed hebben en wat hierin nodig is om er verder mee te komen.