Over mij

Na 15 jaar met passie en plezier als huisarts in Vlaardingen en omgeving gewerkt te hebben, ben ik in 2018 definitief van koers veranderd.

Tijdens een inspirerende reis door Afrika in 2012, voor de Stichting Qalisa, bedacht ik “Back to the Basic”. Welk probleem of vraagstuk je ook tegenkomt, of dit nu je gezondheid betreft, het privé-omstandigheden zijn waarin je vastloopt, als zorgverlener, in een conflictsituatie, bij vastlopende bedrijfsactiviteiten, de oplossing zit vaak in eerst een ferme pas op de plaats te maken. Het is nodig om terug te gaan naar de oorsprong of de kern van het probleem, om van hieruit weer voorwaarts te gaan.

Dit bewust stilstaan biedt ruimte om de ruis, die ons zicht vaak vertroebelt, inzichtelijk te maken en weer in gesprek te komen en met de juiste tools te bouwen aan de toekomst, een oplossing of wat dan ook nodig is in een specifieke situatie.

De grote transitie in de gezondheidszorg van ziekte naar zorg, gezondheid en gedrag als mede aanhoudende beperkingen in mijn eigen fysieke toestand na een harde val op natuurijs met blijvend letsel, maakt dat ik nu werk als Coachend Arts & ACT en Psychosociaal Therapeut in de regio Rotterdam.

Na het leren loslaten van een voor mij mooie praktijk en baan als huisarts, het leren omgaan met dagelijkse pijn en functionele beperkingen heb ik mijn eigen vitaliteit op de verschillende levensdomeinen weer gevonden. Ja, in fors aangepaste vorm, maar het is mogelijk!

In 2018 heb ik ervoor gekozen om een complementaire opleiding tot Coach & ACT en Psychosociaal therapeut te gaan volgen. Deze opleiding heb ik eind 2020 afgerond. Ik heb vele waardevolle theorieën en technieken geleerd en een veel breder inzicht gekregen en kunnen ervaren hoe ons lijf en brein werkt. Wat bijvoorbeeld de impact van taal en communicatie vanuit onze jeugd is op ons stressmanagement en in ons dagelijkse leven vaak als onbewuste trigger aanwezig is. Dit heeft dan weer een (in)directe invloed op onze gezondheid en vitaliteit in het algemeen. Dát het van invloed is, heb ik altijd gedacht en ervaren. Nu beschik ik echter ook over de tools en kennis om er mee te werken.

Ons zelfhelend vermogen is zoveel grootser dan dat wij vanuit onze reguliere opleiding als arts leren. Ik vind het mooi dat de integrale geneeskunde, die reguliere en complementaire zorg met elkaar op een wetenschappelijke manier weet te verbinden, ook in Nederland een steeds bredere navolging krijgt van zowel cliënten en/of patiënten en zorgverleners en zorgaanbieders.

Sinds 2014 ben ik aangesloten bij het “ECG Platform – artsen die met compassie voor zorg willen werken”. Dit in plaats van -kort door de bocht gezegd- ik mij als arts laat sturen door marktwerking. Vanaf 2018 ben ik algemeen lid van Artsen voor Integrale Geneeskunde (AVIG) en Arts en Leefstijl.
Jaarlijks blijf ik mij als arts en therapeut nascholen, middels de geaccrediteerde nascholingstrajecten. Mijn aandachtspunten hierin zijn leefstijlgeneeskunde, interventies en nieuwe inzichten vanuit integrale geneeskunde en psychosociaal therapie.

Hoewel ik slechts een beperkt aantal uren in de week- fysiek aanwezig- mijn werk kan doen, kan ik inmiddels voluit zeggen dat ik ook in mijn huidige werkzaamheden veel zinvolle ervaringen opdoe. Ik ben blij ben om vanuit een geregelde stevige pas op de plaats, steeds een stap voorwaarts te zetten in de invulling van mijn huidige bedrijfsvoering van Praktijk Stroomlijning.

De methode “Hogen Hoed” (Holistisch, Ondernemend, Educatief en Duurzaam) heb ik vertaald naar een behandelmodel voor in mijn praktijk Stroomlijning. Deze methode is voor jong en oud te gebruiken en toepasbaar op vele terreinen van een mensenleven.

Samen met een aantal collega’s van Beweeg- en Gezondheidscentrum Vlaardingen en buiten regio Vlaardingen hebben we trajecten klaar staan om zowel individuele mensen, groepen, collega zorgverleners of bedrijven te begeleiden op vitaliteitsvraagstukken.

Naast bovenstaande werkzaamheden zet ik mij graag in voor educatie en duurzame zorgverlening voor een ieder, nu en in de toekomst betaalbaar en toegankelijk.

Privé geniet ik van een leven met mijn man Joop, familie, vrienden en buurtgenoten. Buiten en in de natuur zijn, wandelen en fietsen geeft mij steeds opnieuw energie. Ik kook graag, luister veelvuldig naar muziek, lees graag vakliteratuur en romans. En tijdens mijn vele “lig-uren” die mijn gezondheidssituatie met zich meebrengt, bedenk ik fantastische choreografieën toepasbaar vanuit een liggende positie en krijg ik inspiratie voor heel veel.

Kortom: ik ben dankbaar dat ik mijn weg weer gevonden heb en kijk uit om voor iemand anders van toegevoegde waarde te kunnen zijn op zijn of haar levenspad op het gebied van vitaliteit.